תזכורת לתאריך עברי
יום הולדת / יום השנה ועוד
כמה פעמים שכחת את התאריך העברי?!
עכשיו יש תזכורת באימייל יומיים קודם...
הרשמו כעת לפני שתשכחו...
פרטים נוספים
יום הולדת יום השנה אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

תזכיר לי גם שבוע קודם.

"לעולם לא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בפני אף גורם, משום סיבה. תוכל להסיר את שמך מרשימת התפוצה בכל עת שתרצה, ואנו נכבד את בקשתך מייד. לעולם לא נשלח לך משהו מלבד האימייל שנרשמת אליו."

קדישים נוספים

נוסף על קדיש יתום האבל אומר על קרוביו גם קדיש דרבנן. קדיש דרבנן נאמר בתפילה לאחר אמירת מאמרי חז"ל, ובהזדמנויות נוספות ובעיקר אחרי לימוד תורה.

ישנם עוד שלושה קדישים: חצי קדיש, קדיש תתקבל, וקדיש הנאמר בסיום לימוד מסכת.

שני הראשונים נאמרים במהלך התפילה על ידי החזן, במקום שיש הפסק בסדר התפלה, אומרים חצי קדיש. וקדיש תתקבל נאמר לאחר כל תפילת 'שמונה עשרה' המכונה גם 'עמידה' ותפילת מוסף.

בקדיש תתקבל הנקרא גם 'קדיש שלם' מוסיפים את הפיסקה "תתקבל צלותהון וכו" שפירושה – תתקבל התפילה והבקשה של כל בית ישראל, לפני אביהם שבשמים. ולכן היא נאמרת לאחר כל תפילת עמידה שהיא עיקר התפילה.
לעיתים הקדיש נאמר מיד לאחר תפילת לחש (כמו בערבית של חול), או אחרי חזרת שליח הציבור (החזן) (כמו בשחרית של שבת), ולפעמים אחר תחנון (וקריאת התורה, בימים שני וחמישי) 'אשרי' ו'ובא לציון'.

קדיש נוסף הוא הקדיש הנאמר במעמד סיום מסכת, ונקרא גם קדיש הגדול. קדיש זה נאמר גם על ידי היתומים בעת קבורת הנפטר.

לחצו ל – עזרה באמירת קדיש

או לימוד משניות לעילוי נשמת יקירכם