אמירת קדיש יתום

הנשמה נצחית היא, וגם לאחר הסתלקותה מהגוף, חייה נמשכים. והיא עולה מדרגה לדרגה בעולמות העליונים. בהתאם למעשי האדם בעולם.

גם לאחר הפטירה ביכולתנו להשפיע על עליות הנשמה. ע"י קיום מצוות ולימוד התורה לעילוי נשמת הנפטר, ובפרט אמירת קדיש יתום ולימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר.

קדיש יתוםתפילת הקדיש היא שבח וקילוס לא-ל. קדיש יתום אומרים בהלוויה, בעליה לקבר ובתפילות במשך שנת האבלות. על הקשר בין תפילת קדיש לאבלות, תוכלו להרחיב במדור 'טעמים ומשמעויות', ובעמוד מדוע אבל אומר קדיש יתום.

מנהג ישראל הוא, לומר על כל נפטר קדיש יתום ומשניות, בכל תפילות היום במשך 11 חודשים מהפטירה, וביום השנה (יארצייט, אזכרה) בכל שנה ושנה.

באתר קדיש תמצאו מידע שימושי וחשוב על אמירת קדיש יתום ולימוד משניות לעילוי נשמת יקירכם.


הזמנת אמירת קדיש

רוצה למנות אדם מתאים שיאמר קדיש בבית הכנסת לעילוי נשמת יקירך? להזמין לימוד משניות לעילוי נשמה?

לחץ למידע נוסף והזמנה באמצעות האתר: קדיש, משניות.

הזמנת אמירת קדיש יתום

בית חב"ד רחובות פועל למעלה משלושים שנה, ופעילות בית חב"ד מקיפה את מגוון האוכלוסיה ברחבי העיר. בית חב"ד מודה לכם על הזמנת 'קדיש יתום' ו'לימוד משניות לעילוי נשמה', באמצעות התרומה שלכם ביכולתנו להמשיך בפעילות הברוכה.

אתר 'קדיש' נכתב על ידי הרב יחזקאל דערען.
מידע ונוסף ויצירת קשר בעמוד אודות